VILKÅR OG BETINGELSER GJELDER

Priser indikerer hvor mye en kunde ville spare per år ved å bruke et av drivstoffkortene fra WEX Europe Services

Priser over utgjør ikke et tilbud fra WEX Europe Services og tar ikke ukentlige variasjoner i drivstoffpris med i betraktning

Priser inkluderer ikke ekstragebyrer eller andre transaksjoner for ikke-drivstoffrelaterte produkter

Priser er begrenset til kun diesel-tjenester og er basert på en rabatt på pumpeprisen levert av WEX Europe Services i forhold til typisk pumpepris i Norge. Faktiske prisbesparelser kan variere avhengig av kundens beliggenhet i Norge og kundeavtale